Ефективність лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії при моно вузловій трансформації щитоподібної залози різної ехогенності, n (%)

 ЕхогенністьnДобрий результат n %Задовільний результат n %Без ефекту  n %
 Гіпоехогенні4622(47,83)20(43,48)4(8,69)
 Ізоехогенні6125(40,98)32(52,46)4(6,56)
 Анехогенні85(62,2)3(37,5)3(37,5)
 Всього11552(45,22)55(47,83)8(6,95)

Висновки:

 1. По технології виконання лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія дозволяє впливати тільки на тканину вузла і є високоефективним методом лікування функціональної автономії при вузловому зобі.
 2. Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія  дозволяє зберегти паренхіму залози і уникнути розвитку гіпотиреозу.
 3. Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія є безпечним і високоефективним методом лікування хворих на вузловий токсичний зоб тиреотоксичної кардіоміопатії, ускладненою миготливою ​​аритмією та серцевою недостатністю.

Примітка.

Добрим результатом вважалось зменшення вузла більш ніж на 50%; задовільним – 50 – 25%, без ефекту – регрес об’єму вузла менш ніж на 25%.

При лікуванні дифузного зоба, з надто  підвищеною функцією, для досягнення достовірно позитивного результату необхідно проводити більшу кількість процедур, збільшувати експозицію кожної маніпуляції та потужність лазера. Це пояснюється тим, що у дифузно збільшеній залозі значно підвищений кровотік. Якщо при лікуванні вузлових форм зоба, кровотік по капсулі вузла запобігає впливу температури на паранодулярну здорову тканину щитоподібної залози, то у випадках лікування дифузного токсичного зоба, посилений кровоплин здовжує час прогрівання ділянки впливу до терапевтичних температур.

Ускладнення.

При використанні лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії можливі ускладнення пов’язані із технікою виконання самої маніпуляції. При проведенні голки, можливе пошкодження (прокол) поверхневих вен шиї з наступним формуванням підшкірної чи міжм’язевої гематоми. При невірному виборі потужності можливе формування некрозу всередині вузла з подальшим асептичним чи гнійним запаленням.

Проте, загалом методика є досить безпечною у використанні, та є безпечною як для м’яких тканин шиї так і для навколишньої здорової тканини щитоподібної залози.

Література:

 1. Агаев Р. А., Агаева А. Р., Заманов P. Ш., Махмудова А. З. Наш опыт проведения чрескожной склерозирующей терапии при рецидивных зобах // Матер. Международ. научн. симп. «Малоинвазивные техноло-гии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008. – 8 – 10 с.
 2. Агапитов Ю. Н. Ультразвуковой мониторинг тиреоидной патологии в эндемическом регионе (Верхнее Поволжье). Дис канд. мед. наук. Об-нинск; 1996.
 3. Александров Ю. К., Система раннего активного выявления, хирургического лечения и реабилитации больных с узловым зобом в эндемическом очаге: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – M., 1997. – 31 с.
 4. Александров Ю. К. Неоперативное лечение узлового зоба / Ярославль, 1998. – 80 с.
 5. Амирова Н. М., Хмара Н. Ю. Трехэтапная диагностика узловых образований щитовидной железы // Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы. Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического Конгресса, 20-21 ноября, Москва, 2002. – 127 с,
 6. Антонова С. С., Юшков П. В., Трошина Е. А. Узловой коллоидный зоб. Клинико-морфологические критерии тиреоидной автономии и прогрессирования роста // Материалы ІІІ Всероссийского тиреоидологического конгресса «Диагностика и лечение узлового зоба». – М., 2004.- 74с.
 7. Багаудинов К. Г., Реутов А. В. Оптимизация методов ранней диагно-стики и хирургической тактики при узловых заболеваниях щитовидной же¬лезы // Журнал «Авиакосмическая и экологическая медицина».- 2003» – № 4.-С. 47-49.
 8. Багаудинов К. Г., Зубков А. Д., Реутов А. В. и др. Оптимизация методов ранней диагностики и хирургической тактики лечения узловых образовании щитовидной железы у летного состава // Журнал «Военно-медицинский журнал» – 2006. – № 10. – С. 29 – 31.
 9. Барсуков А. Н. Концентрация тиреоидных гормонов в содержимом кистозных полостей доброкачественных образований щитовидной железы и ЧСТЭ // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Смоленск, 2002, – С. 39 – 41.
 10. Барсуков А. Н. О максимальном объёме этанола, вводимого за один сеанс при склерозирующей терапии доброкачественных образований щитовидной железы // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии, – Смоленск, 2002. – С. 46 – 47.
 11. Барсуков А. Н., Самодурова М. Ю. Особенности чрескожной склерозирующей терапии этанолом доброкачественных образований щитовидной железы у лиц пожилого возраста. Евразийский медицинский журнал. – 2003. – № 1. – С. 56 – 59.
 12. Барсуков A. H., Пономарев А. Ю., Родин А. В. Осложнения чрескожной склерозирующей терапии этанолом доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Матер. Международ, научн, симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии»., СПб,-2008. -С. 17-20.
 13. Барсуков А. Н., Денисов Р. А., Киселев Е. В. и др. Технические аспекты чрескожной склерозирующей терапии этанолом узловых обра¬зований щитовидной железы // Матер. Международ, научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии», СПб. — 2008, -С 14-17.
 14. Барсуков А. Н. Склерозирующая терапия солидных узловых образований щитовидной железы // Врачебное дело. – 2003. – Ш 7. – С. 90-93.
 15. Башилов В. П., Маркова Е. Н., Решетников Е. А., Зубарев А. В., Гажонова В. Е. Ультразвуковые технологии в диагностике и планировании операций у пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы // Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова. – 2005. – №3. – С. 36 -37.
 16. Белобородов В. А. Дифференциальная диагностика и хирургическая тактика при узловых образованиях щитовидной железы / Автореф. дис. докт. мед. наук. Иркутск, 2000. – С. 40.
 17. Белобородов В. А., Пинский С. Б., Жуков П. В. Сочетанная этаноловая деструкция доброкачественных образований щитовидной железы // Совр. аспекты хирург. Эндокринологии. Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. — Рязань. – 2005. – С. 44 – 49.
 18. Белобородов В. А., Маньковский В. А., Шевченко С. П., Олифирова О. С, Саая А. Т., Шимотюк А. В. Потенцированная химическая абляция доброкачественных образований щитовидной железы // Совр. аспекты хирург, эндокринологии; Материалы XVI Российского симпо-зиума по хирург, эндокринологии. – Саранск. – 2007. – С. 22 – 24.
 19. Белобородов В. А., Олифирова О. С, Маньковский В. А., Саая А. Т., Шимотюк А. В. Этаноловая деструкция доброкачественных образований щитовидной железы // Матер. Международ, научн, симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии. – СПб. – 2008. – С. 21-23.
 20. Барсуков А. В., Лемешко 3. А., Сергеев И. Е., Момджян Б. К., Малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым контролем в клинике внутренних болезней / Учебно-методическое пособие. – Смоленск. – 2005.-192 с.
 21. Бубнов А. Н., Кузьмичев А. С, Гринева Е. Н., Трунин Е. М. Узловой зоб. Диагностика, тактика лечения: Пособие для врачей. – СПб., 1997. -94 с.
 22. Бубнов А. Н., Кузьмичев А. С., Гринева Е. Н., Трунин Е. М. Заболевания щитовидной железы. Часть I. Узловой зоб. – СПб,, 2002. – 96 с.
 23. Бубнов А. Н., Кузьмичев А. С., Федотов Ю. Н., Тактика лечения больных с узловым зобом // Современные аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XI (XIII) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – СПб., 2003. – Т. І. – С.44 – 45.
 24. Бубнов А. Н., Федотов Ю. Н. Опыт работы регионального эндокринологического центра / Совр. аспекты хирург., эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Саранск, 2007. – С. 43.
 25. Бубнов А. Н., Слепцов И. В., Федотов Ю. H., и др. Внутритканевая деструкция узлов щитовидной железы. Сравнительные клинико-морфологические данные и показания к применению // Матер. Меж-дународ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008. – С. 32 – 37.
 26. Бубнов А. Н., Черников Р. А., Слепцов И. В., и др. Место миниинвазивных вмешательств в хирургии щитовидной железы // Матер. Меж¬дународ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008. – С. 30 – 31.
 27. Валдина Е. А. Заболевания щитовидной железы (2-е изд.). – СПб: Пи-тер, 2001. – 416 с.
 28. Ванушко Э. В., Кузнецов Н. С., Бельцевич Д. Г., и др. Придельная тонкоигольная пункционная биопсия в диагностике рака щитовидной железы // Хирургия. – 2003. – №10. – С, 67 – 72.
 29. Ванушко В. Э., Кузнецов Н. С. Медицинские и экономические аспекты хирургии узлового зоба. Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического конгресса “Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы” / М., – 2002. – С. 77 – 81.
 30. Ветшев П. С., Кузнецов Н. С., Чилингариди К. Е., и др. Оптимальный диагностический комплекс в хирургическом лечении узлового эутиреоидного зоба // Проблемы эндокринологии. – 1998. – № 2. – С. 14-19.
 31. Ветшев П. С., Чилингариди К. Б., Черепенин М. Ю. Миниинвазивные технологии в лечении доброкачественных образований щитовидной железы // Хирургия. – 2002. – № 7. — С. 61 – 64.
 32. Воробьёв П. В., Евтихов Р. М., Чикин А. Н. и др. Выбор показаний для применения малоинвазивных технологий в лечении доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Современ¬ные аспекты хирург. эндокринологии; Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии, – Рязань, 2005. – С. 88 – 90.
 33. Герасимов Г. А., Александрова Г. Ф., Внотченко С. А. Алгоритмы диагностики и лечения болезней эндокринной системы / Под ред. Де-дова И. И. – М., 1995. – С 81 -94.
 34. Гиниатуллин Р. У., Привалов В. А., Ревель-Муроз Ж. А., Астахова Л. В. Морфологические особенности воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения на щитовидную железу // Вестник ЛАН РФ. – 1998. – №2. – С. 3.
 35. Голдобин В. А. Оптимизация диагностики и хирургического лечения пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы // Автореф. дис. канд. мед. наук., Ярославль, 2004. – 25 с.
 36. Голдобин В. А., Беляков И. Е. Этапы формирования хирургической тактики при заболеваниях щитовидной железы // Актуальные вопросы клинической эндокринологии: Сборник научных трудов, посвященный 10-летию эндокринологического центра г. Ярославля. – Ярославль, 2004. – С, 115-121.
 37. Градусов Е. Г., Ившин В. Г., Андреев Ю. Г., Зинченко В. Я. Концепция развития амбулаторной хирургии, стационарозамещающие и минимально инвазивные технологии // Медицинская практика. – 2004. – № 2.- С. 5 -11.
 38. Дедов И. И., Трошина Е. А., Юшков П. В. и др. Диагностика и лечение узлового зоба // Методические рекомендации. – Петрозаводск, Интел. Тек, – 2003. – 64 с.
 39. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. и соавт. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) по диагностике и лечению узлового зоба // Диагностика и лечение узлового зоба : Материалы 3-го Всерос. тиреоидолог. конгр. – Москва, 29-30 нояб. 2004 г. – С 5-12.
 40. Дедов И. И., Кузнецов Н. С., Мельниченко Г. А. и др. Эндокринная хирургия: «узкая специальность или насущная необходимость?» // Клиническая и экспериментальная эндокринология. – 2008. – т.4, №1. -С.8-11.
 41. Дедов И. И., Трошина Е. А., Юшков П, В., Александрова Г. Ф. Диагностика и лечение узлового зоба // Методические рекомендации. М.; 2001. – 69 с.
 42. Денисов Р. А. Первый опыт склерозирующей этанолом кистозных образований щитовидной железы // Современные аспекты хирург, эндокринологии: Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Рязань, 2005. – С. 126-129.
 43. Денисов С. А., Заривчацкий М. Ф., Блинов С. А., Шварц А. Н., Бастанжиев А. М. Ретроспективный анализ хирургической тиреоидной патологии // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008. – с. 71 – 72.
 44. Димов А., Пейсов Р., Атанасов А., и др. Хирургические заболевания щитовидной железы // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2008. –м №3.- С. 46-48.
 45. Евдокимова Е. Ю., Жестовская С. И. Ультразвуковая диагностика очаговых образований щитовидной железы с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем ультразвука // Материалы 5-го съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. – М., 2007. – С. 170,
 46. Жумадилов Ж. Щ., Васьковский Г. Г., Орынбаева А. М. Склеротерапия аденоматозных узлов щитовидной железы полидоканолом // Нау¬ка и здравоохранение. – 2008. – №2, – С. 27 – 31.
 47. Заривчацкий М. Ф., Богатырев О. П., Блинов С. А. и соавт. Хирургия органов эндокринной системы. Учебное пособие. Пермь: ГОУ ВПО “ПГМА Минздрава России”; 2002.
 48. Заривчацкий М. Ф., Блинов С. А., Денисов С. А. и др. Диагности-ческая и лечебная тактика при узловом зобе // Актуальные вопросы эндокринной хирургии, хирургической гепатологии и трансфузиионной медицины: Сб. науч. трудов. – Пермь, 2003, – С. 69-74.
 49. Зубеев П. С., Потехина Ю. П., Коновалов В. А. Способ прогнозирования эффективности лечения кист щитовидной железы методом чрескожной этаноловой склеротерапии // Заявка на изобретение № 2004131386(2004),
 50. Ильин А. А., Желонкина Н. В., Румянцев П. О. и др. Применение методики склеротерапии с использованием 96% этилового спирта при лечении узлового зоба у детей и подростков // Современные аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XII (XIV) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Ярославль, 2005. – С. 116 – 118.
 51. Кавецкий Р. Е., Чудаков В. Г., Сидорик Е. П. и др. Лазеры в биологии и медицине. – К.: Здоров’я, 1969. – 258 с.
 52. Хирургическая эндокринология: руководство / Под ред. А. П. Калинина, Н. А. Майстренко, П. С. Ветшева. – СПб.: Питер, 2004. – 960 с.
 53. Калинин А. П., Филоненко А. А., Митьков В. В. Значение эхографии в диагностике заболеваний щитовидной железы // Медицинская радиология, -1990. – № 4. – С. 56 – 60.
 54. Каракозов А. Г., Борисенко Л. В., Реутов А. В. Использование алгоритма ранней диагностики и органосохраняющей хирургической тактики при узловых образованиях щитовидной железы у лиц опасных профессий (летного состава) // Журнал «Медицина катастроф». – 2007. -№2.-С. 52-53.
 55. Караченцев Ю. I. Автоімунні тиреопатії та низькі температури // Проблемы криобиологии. – 1998. – № 3. – С. 11 – 17.
 56. Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Тяжелова О. В. и др. Специфичность критериев ультразвуковой диагностики узловых новообразований щитовидной железы // Совр. аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирург, эндокринологии. – Саранск, 2007. – С. 43.
 57. Ким И. В., Кузнецов Н. С., Ванушко В. Э. Место склеротерапии влечении узловых образований щитовидной железы // Современные аспекты хирург, эндокринологии: Материалы XII (XIV) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Ярославль, 2005. – С. 137 – 140.
 58. Ким И. В., Кузнецов Н. С., Ванушко В. Э. Склеротерапия при узловом коллоидном зобе // Хирургия. — 2005. – № 9. – С. 14 – 18.
 59. Климченков А. П., Кузьмичев А. С. Опыт этаноловой деструкции ти-реоидных 315 узлов // Материалы 4 Всероссийского конгресса эндокринологов. – С-Пб., 2001. – С. 213.
 60. Климченков А. П., Лебедева Т. П., Пащевский С. А. и соавт. Непосредственные и отдаленные результаты деструкции доброкачественных узлов щитовидной железы этанолом // Материалы XI (ХШ) Российского симпозиума “Современные аспекты хирургической эндокринологии”. –С-Пб., 2003. – С. 122-127.
 61. Коновалов В. А., Зубеев П. С., Возможности спектральной допплеро-графии в дифференциальной диагностике узловых образований щи-товидной железы. «Лучевые и функциональные методы диагностики». Материалы VIII симпозиума с международным участием «Современные методы инструментальной диагностики». Москва. – 2004. – С. 264 – 265.
 62. Косивцев О. А. Узловые образования щитовидной железы: дифференцированный подход к хирургическому лечению и качество жизни больных после операции. // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Волгоград, 2007. – 23 с.
 63. Кузнецов Н. А., Зудин К. Н., Лотов А. Н. Разрушение опухолевых узлов этанолом // Хирургия. – 1998. – № 2. – С. 64 – 65,
 64. Кузьмичев А. С. Узловой зоб (диагностика, тактика лечения) // Авто-реф. дис. …д-ра мед, наук. – СПб., 2002, – 44 с.
 65. Кузьмичев А. С., Романчишен А. Ф., Богатиков А. А. Результаты хи-рургического лечения узловых заболеваний щитовидной железы у больных старческого возраста // Современные аспекты хирургической эндокринологии. Материалы XVІІ Российского симпозиума по хирургической эндокринологии с международным участием. Пермь, 2008. – С. 125-127.
 66. Куликов И. О. Применение чрескожной склеротерапии 96% этано-лом в лечении доброкачественных узловых образований щитовидной железы. Автореф. дис…. канд. мед, наук. М.; 2003.
 67. Курбатова Г. Р., Гиниатуллин Р. У., Ревель-Муроз Ж. А. Морфология компесанторно-приспособительных процессов в щитовидной железе после воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения // Лазерные технологии в медицине. – Челябинск, 1998,- С. 104 – 106.
 68. Ларин А. С., Черенько С. М., Доготарь В. Б., Савченко В. Г. Хирургическое лечение узловых форм зоба с точки зрения патогенетической целесообразности и радикализма // Современные аспекты хирургической эндокринологии. Материалы одиннадцатого (тринадцатого) Российского Симпозиума с международным участием по хирургической эндокринологии, Санкт-Петербург, 15-18 июля, 2003. -С. 135-137.
 69. Лейкок Дж. Ф., Вайс П. Г. Основы эндокринологии: Пер. с англ. – М.: Медицина, 2000. – 504 с.
 70. Ли С. Узловой зоб: Клиническое обследование и лечение в США // Лекции XI (XII) симпозиума “Современные аспекты хирургической эн-докринологии”. – С-Пб., 2003. – С.90 – 98.
 71. Лисицын Ю. П. О научных основах стратегии медицины и здраво охранения // Сб.”Теоретические и прикладные проблемы современно-го здравоохранения и медицинской науки. – М.,2001.- т. 1.- С. 6 – 11.
 72. Магомедов М. М., Магомедов А. А., Магомедов П. М. Опыт потенцированной химической абляции доброкачественных образований щитовидной железы // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008. – С. 129 – 131.
 73. Малиновский Н. Н., Решетников Е. А., Кононенко С. Н. Хирургиче-ская тактика при доброкачественных узловых поражениях щитовидной железы // Кремлевская Медицина, 2000. – №2. – С. 17 – 20.
 74. Маркова Н. В. Значение ультразвуковой ангиографии в диагностике основных заболеваний щитовидной железы: Автореф. дне. … канд. мед наук. – М., 2001. – 26 С.
 75. Маркова Н. В., Зубарев А. В. и соавт. Ультразвуковые методики исследования объемных образований щитовидной железы. // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2001.- №1.- С. 67 – 71.
 76. Маркова Е. Н. и др. Комплексная ультразвуковая диагностика непальпируемых образований щитовидной железы // Материалы Всероссийского научного форума «Радиология 2005», – М., 2005. – С. 253,
 77. Мартино Э., Богацци Ф., Пинкера А. Чрескожные инъекции этанола в лечении заболеваний щитовидной железы // Thyroid international. – 2000. – №5. – С. 3 – 9.
 78. Масин Е. Н., Александров Ю. К. Ультразвуковые изменения при лазерной деструкции доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Материалы Всероссийского научного форума “Дос¬тижения и перспективы современной лучевой диагностики”. М.; – 2004.-С. 129-130.
 79. Масин Е. Н. Ультразвуковые критерии эффективности лазерной дест-рукции доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Дис. …канд. мед. наук. Обнинск, 2006. – 156 с.
 80. Матянин М. В. Оптимизация показаний и выбора объема оперативного вмешательства у больных с узловым коллоидным зобом // Автореф. дис. …канд. мед. наук, Н.Новгород, 2007, – 24 с.
 81. Мельниченко Г. А. Проблемы классификации и клинической диагно-стики узлового зоба // Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического конгресса “Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы”. – М, 2002. – С. 43 – 49.
 82. Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Узловой зоб: первые результаты анкетирования российских эндокринологов // Клин. Тиреоидология. – 2003.-№1(4).-С.18-21.
 83. Нархова Н. П. Методология и эффективность ультразвукового скри-нинга в ранней диагностике рака и неонкологических заболеваний щитовидной железы // Автореф. дис. … канд. мед. наук / Мед. радиол. науч. центр. – Обнинск, 2004. – С. 23.
 84. Наседкин А. Н., Грачев С. В., Зенгер В. Г. и соавт, Физические ас-пекты взаимодействия лазерного излучения высокой энергии различ-ных длин волн на биоткани // Новости оториноларингологии. – 1998. – №15(3). – С.108-110.
 85. Орынбаева А. М. Прецизионное внутриузловое применение полидоканола в лечении доброкачественных узловых заболевании щитовидной железы // Автореф. дис.. .канд. мед. наук.: Семей, 2008. – С.
 86. Паршин В. С. Распространенность тиреоидной патологии и рака щитовидной железы в центральном округе по данным ультразвукового скрининга // Матер. научи. конф. “Социально-медицинские аспекты со-стояния, здоровья и среды обитания населения, проживающего в йоддефицитных регионах Росии и стран СНГ”, – Тверь, 2003, – С. 51-54.
 87. Петров В. Г., Махнев А. В., Нелаева А. А. Тактика диагностики и лечения узловых образований щитовидной железы // Проблемы эндокринологии. – 2002. – Т. 48, № 5. – С. 3 – 6.
 88. Петров В. Г., Нелаева А. А., Александрова Е. А. Медицинские и экономические аспекты хирургического лечения узлового зоба // Медицинская наука и образование Урала. – 2005. – №2. – С Л 00 – 103.
 89. Петров В. Г., Малинин Д. И. Отдаленные результаты оперативного лечения узлового зоба // Сибирский медицинский журнал. – 2007. – . №4,-С. 98-102.
 90. Плетнев С. Д. Лазеры в клинической медицине. – М., 1996. – С. 114 -115.
 91. Пономарев А. Ю., Барсуков А. Н. О новом склерозанте для деструкции очаговых образований щитовидной железы // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008, – С. 178 – 179.
 92. Попов О. С., Галян А. Н., Гейдаров Р. Я. и др. Криодеструкция в малоинвазивной хирургии щитовидной железы // Матер. Международ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии». СПб. – 2008. – С. 86 – 88.
 93. Потехина Ю. П. Значение морфологической картины биологических жидкостей в диагностике и контроле эффективности лечения некоторых распространенных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста // Автореф. дис. .. .д-ра мед. наук., М., 2004. – С. 40,
 94. Привалов В. А., Козель А. И., Ревель-Муроз Ж. А., Селиверстов О. В., Лаппа А. В., Игнатьева Е. Н. Патент №2143933 от 25.03.98г. “Способ лечения узловых форм щитовидной железы”.
 95. Привалов В. А., Селиверстов О. В., Файзрахманов А. Б., Яровой Н. Н. Лазертермия – малоинвазивный метод лечения узловых форм заболеваний щитовидной железы // Омский научный вестник. – 2004. – №1. – С. 106 – 107.
 96. Привалов В. А., Селиверстов О. В., Файзрахманов А. Б., Яровой Н. Н. Механизмы и эффекты воздействия лазерного излучения на ткань паранхиматозных узлов при нетоксическом зобе // Современные ас-пекты хирургической эндокринологии. Материалы XVII Российского симпозиума по хирургической