Приклади клінічної ефективності:

Ефективність лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії при моно вузловій трансформації щитоподібної залози різної ехогенності, n (%)

 Ехогенність n Добрий результат n % Задовільний результат n % Без ефекту  n %
 Гіпоехогенні 46 22(47,83) 20(43,48) 4(8,69)
 Ізоехогенні 61 25(40,98) 32(52,46) 4(6,56)
 Анехогенні 8 5(62,2) 3(37,5) 3(37,5)
 Всього 115 52(45,22) 55(47,83) 8(6,95)

Висновки:

 1. По технології виконання лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія дозволяє впливати тільки на тканину вузла і є високоефективним методом лікування функціональної автономії при вузловому зобі.
 2. Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія  дозволяє зберегти паренхіму залози і уникнути розвитку гіпотиреозу.
 3. Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія є безпечним і високоефективним методом лікування хворих на вузловий токсичний зоб тиреотоксичної кардіоміопатії, ускладненою миготливою ​​аритмією та серцевою недостатністю.

Примітка.

Добрим результатом вважалось зменшення вузла більш ніж на 50%; задовільним – 50 – 25%, без ефекту – регрес об’єму вузла менш ніж на 25%.

При лікуванні дифузного зоба, з надто  підвищеною функцією, для досягнення достовірно позитивного результату необхідно проводити більшу кількість процедур, збільшувати експозицію кожної маніпуляції та потужність лазера. Це пояснюється тим, що у дифузно збільшеній залозі значно підвищений кровотік. Якщо при лікуванні вузлових форм зоба, кровотік по капсулі вузла запобігає впливу температури на паранодулярну здорову тканину щитоподібної залози, то у випадках лікування дифузного токсичного зоба, посилений кровоплин здовжує час прогрівання ділянки впливу до терапевтичних температур.

Ускладнення.

При використанні лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії можливі ускладнення пов’язані із технікою виконання самої маніпуляції. При проведенні голки, можливе пошкодження (прокол) поверхневих вен шиї з наступним формуванням підшкірної чи міжм’язевої гематоми. При невірному виборі потужності можливе формування некрозу всередині вузла з подальшим асептичним чи гнійним запаленням.

Проте, загалом методика є досить безпечною у використанні, та є безпечною як для м’яких тканин шиї так і для навколишньої здорової тканини щитоподібної залози.

Література:

 1. Агаев Р. А., Агаева А. Р., Заманов P. Ш., Махмудова А. З. Наш опыт проведения чрескожной склерозирующей терапии при рецидивных зобах // Матер. Международ. научн. симп. «Малоинвазивные техноло-гии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008. – 8 – 10 с.
 2. Агапитов Ю. Н. Ультразвуковой мониторинг тиреоидной патологии в эндемическом регионе (Верхнее Поволжье). Дис канд. мед. наук. Об-нинск; 1996.
 3. Александров Ю. К., Система раннего активного выявления, хирургического лечения и реабилитации больных с узловым зобом в эндемическом очаге: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – M., 1997. – 31 с.
 4. Александров Ю. К. Неоперативное лечение узлового зоба / Ярославль, 1998. – 80 с.
 5. Амирова Н. М., Хмара Н. Ю. Трехэтапная диагностика узловых образований щитовидной железы // Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы. Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического Конгресса, 20-21 ноября, Москва, 2002. – 127 с,
 6. Антонова С. С., Юшков П. В., Трошина Е. А. Узловой коллоидный зоб. Клинико-морфологические критерии тиреоидной автономии и прогрессирования роста // Материалы ІІІ Всероссийского тиреоидологического конгресса «Диагностика и лечение узлового зоба». – М., 2004.- 74с.
 7. Багаудинов К. Г., Реутов А. В. Оптимизация методов ранней диагно-стики и хирургической тактики при узловых заболеваниях щитовидной же¬лезы // Журнал «Авиакосмическая и экологическая медицина».- 2003» – № 4.-С. 47-49.
 8. Багаудинов К. Г., Зубков А. Д., Реутов А. В. и др. Оптимизация методов ранней диагностики и хирургической тактики лечения узловых образовании щитовидной железы у летного состава // Журнал «Военно-медицинский журнал» – 2006. – № 10. – С. 29 – 31.
 9. Барсуков А. Н. Концентрация тиреоидных гормонов в содержимом кистозных полостей доброкачественных образований щитовидной железы и ЧСТЭ // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Смоленск, 2002, – С. 39 – 41.
 10. Барсуков А. Н. О максимальном объёме этанола, вводимого за один сеанс при склерозирующей терапии доброкачественных образований щитовидной железы // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии, – Смоленск, 2002. – С. 46 – 47.
 11. Барсуков А. Н., Самодурова М. Ю. Особенности чрескожной склерозирующей терапии этанолом доброкачественных образований щитовидной железы у лиц пожилого возраста. Евразийский медицинский журнал. – 2003. – № 1. – С. 56 – 59.
 12. Барсуков A. H., Пономарев А. Ю., Родин А. В. Осложнения чрескожной склерозирующей терапии этанолом доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Матер. Международ, научн, симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии»., СПб,-2008. -С. 17-20.
 13. Барсуков А. Н., Денисов Р. А., Киселев Е. В. и др. Технические аспекты чрескожной склерозирующей терапии этанолом узловых обра¬зований щитовидной железы // Матер. Международ, научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии», СПб. — 2008, -С 14-17.
 14. Барсуков А. Н. Склерозирующая терапия солидных узловых образований щитовидной железы // Врачебное дело. – 2003. – Ш 7. – С. 90-93.
 15. Башилов В. П., Маркова Е. Н., Решетников Е. А., Зубарев А. В., Гажонова В. Е. Ультразвуковые технологии в диагностике и планировании операций у пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы // Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова. – 2005. – №3. – С. 36 -37.
 16. Белобородов В. А. Дифференциальная диагностика и хирургическая тактика при узловых образованиях щитовидной железы / Автореф. дис. докт. мед. наук. Иркутск, 2000. – С. 40.
 17. Белобородов В. А., Пинский С. Б., Жуков П. В. Сочетанная этаноловая деструкция доброкачественных образований щитовидной железы // Совр. аспекты хирург. Эндокринологии. Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. — Рязань. – 2005. – С. 44 – 49.
 18. Белобородов В. А., Маньковский В. А., Шевченко С. П., Олифирова О. С, Саая А. Т., Шимотюк А. В. Потенцированная химическая абляция доброкачественных образований щитовидной железы // Совр. аспекты хирург, эндокринологии; Материалы XVI Российского симпо-зиума по хирург, эндокринологии. – Саранск. – 2007. – С. 22 – 24.
 19. Белобородов В. А., Олифирова О. С, Маньковский В. А., Саая А. Т., Шимотюк А. В. Этаноловая деструкция доброкачественных образований щитовидной железы // Матер. Международ, научн, симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии. – СПб. – 2008. – С. 21-23.
 20. Барсуков А. В., Лемешко 3. А., Сергеев И. Е., Момджян Б. К., Малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым контролем в клинике внутренних болезней / Учебно-методическое пособие. – Смоленск. – 2005.-192 с.
 21. Бубнов А. Н., Кузьмичев А. С, Гринева Е. Н., Трунин Е. М. Узловой зоб. Диагностика, тактика лечения: Пособие для врачей. – СПб., 1997. -94 с.
 22. Бубнов А. Н., Кузьмичев А. С., Гринева Е. Н., Трунин Е. М. Заболевания щитовидной железы. Часть I. Узловой зоб. – СПб,, 2002. – 96 с.
 23. Бубнов А. Н., Кузьмичев А. С., Федотов Ю. Н., Тактика лечения больных с узловым зобом // Современные аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XI (XIII) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – СПб., 2003. – Т. І. – С.44 – 45.
 24. Бубнов А. Н., Федотов Ю. Н. Опыт работы регионального эндокринологического центра / Совр. аспекты хирург., эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Саранск, 2007. – С. 43.
 25. Бубнов А. Н., Слепцов И. В., Федотов Ю. H., и др. Внутритканевая деструкция узлов щитовидной железы. Сравнительные клинико-морфологические данные и показания к применению // Матер. Меж-дународ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008. – С. 32 – 37.
 26. Бубнов А. Н., Черников Р. А., Слепцов И. В., и др. Место миниинвазивных вмешательств в хирургии щитовидной железы // Матер. Меж¬дународ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008. – С. 30 – 31.
 27. Валдина Е. А. Заболевания щитовидной железы (2-е изд.). – СПб: Пи-тер, 2001. – 416 с.
 28. Ванушко Э. В., Кузнецов Н. С., Бельцевич Д. Г., и др. Придельная тонкоигольная пункционная биопсия в диагностике рака щитовидной железы // Хирургия. – 2003. – №10. – С, 67 – 72.
 29. Ванушко В. Э., Кузнецов Н. С. Медицинские и экономические аспекты хирургии узлового зоба. Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического конгресса “Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы” / М., – 2002. – С. 77 – 81.
 30. Ветшев П. С., Кузнецов Н. С., Чилингариди К. Е., и др. Оптимальный диагностический комплекс в хирургическом лечении узлового эутиреоидного зоба // Проблемы эндокринологии. – 1998. – № 2. – С. 14-19.
 31. Ветшев П. С., Чилингариди К. Б., Черепенин М. Ю. Миниинвазивные технологии в лечении доброкачественных образований щитовидной железы // Хирургия. – 2002. – № 7. — С. 61 – 64.
 32. Воробьёв П. В., Евтихов Р. М., Чикин А. Н. и др. Выбор показаний для применения малоинвазивных технологий в лечении доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Современ¬ные аспекты хирург. эндокринологии; Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии, – Рязань, 2005. – С. 88 – 90.
 33. Герасимов Г. А., Александрова Г. Ф., Внотченко С. А. Алгоритмы диагностики и лечения болезней эндокринной системы / Под ред. Де-дова И. И. – М., 1995. – С 81 -94.
 34. Гиниатуллин Р. У., Привалов В. А., Ревель-Муроз Ж. А., Астахова Л. В. Морфологические особенности воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения на щитовидную железу // Вестник ЛАН РФ. – 1998. – №2. – С. 3.
 35. Голдобин В. А. Оптимизация диагностики и хирургического лечения пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы // Автореф. дис. канд. мед. наук., Ярославль, 2004. – 25 с.
 36. Голдобин В. А., Беляков И. Е. Этапы формирования хирургической тактики при заболеваниях щитовидной железы // Актуальные вопросы клинической эндокринологии: Сборник научных трудов, посвященный 10-летию эндокринологического центра г. Ярославля. – Ярославль, 2004. – С, 115-121.
 37. Градусов Е. Г., Ившин В. Г., Андреев Ю. Г., Зинченко В. Я. Концепция развития амбулаторной хирургии, стационарозамещающие и минимально инвазивные технологии // Медицинская практика. – 2004. – № 2.- С. 5 -11.
 38. Дедов И. И., Трошина Е. А., Юшков П. В. и др. Диагностика и лечение узлового зоба // Методические рекомендации. – Петрозаводск, Интел. Тек, – 2003. – 64 с.
 39. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. и соавт. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) по диагностике и лечению узлового зоба // Диагностика и лечение узлового зоба : Материалы 3-го Всерос. тиреоидолог. конгр. – Москва, 29-30 нояб. 2004 г. – С 5-12.
 40. Дедов И. И., Кузнецов Н. С., Мельниченко Г. А. и др. Эндокринная хирургия: «узкая специальность или насущная необходимость?» // Клиническая и экспериментальная эндокринология. – 2008. – т.4, №1. -С.8-11.
 41. Дедов И. И., Трошина Е. А., Юшков П, В., Александрова Г. Ф. Диагностика и лечение узлового зоба // Методические рекомендации. М.; 2001. – 69 с.
 42. Денисов Р. А. Первый опыт склерозирующей этанолом кистозных образований щитовидной железы // Современные аспекты хирург, эндокринологии: Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Рязань, 2005. – С. 126-129.
 43. Денисов С. А., Заривчацкий М. Ф., Блинов С. А., Шварц А. Н., Бастанжиев А. М. Ретроспективный анализ хирургической тиреоидной патологии // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008. – с. 71 – 72.
 44. Димов А., Пейсов Р., Атанасов А., и др. Хирургические заболевания щитовидной железы // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2008. –м №3.- С. 46-48.
 45. Евдокимова Е. Ю., Жестовская С. И. Ультразвуковая диагностика очаговых образований щитовидной железы с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем ультразвука // Материалы 5-го съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. – М., 2007. – С. 170,
 46. Жумадилов Ж. Щ., Васьковский Г. Г., Орынбаева А. М. Склеротерапия аденоматозных узлов щитовидной железы полидоканолом // Нау¬ка и здравоохранение. – 2008. – №2, – С. 27 – 31.
 47. Заривчацкий М. Ф., Богатырев О. П., Блинов С. А. и соавт. Хирургия органов эндокринной системы. Учебное пособие. Пермь: ГОУ ВПО “ПГМА Минздрава России”; 2002.
 48. Заривчацкий М. Ф., Блинов С. А., Денисов С. А. и др. Диагности-ческая и лечебная тактика при узловом зобе // Актуальные вопросы эндокринной хирургии, хирургической гепатологии и трансфузиионной медицины: Сб. науч. трудов. – Пермь, 2003, – С. 69-74.
 49. Зубеев П. С., Потехина Ю. П., Коновалов В. А. Способ прогнозирования эффективности лечения кист щитовидной железы методом чрескожной этаноловой склеротерапии // Заявка на изобретение № 2004131386(2004),
 50. Ильин А. А., Желонкина Н. В., Румянцев П. О. и др. Применение методики склеротерапии с использованием 96% этилового спирта при лечении узлового зоба у детей и подростков // Современные аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XII (XIV) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Ярославль, 2005. – С. 116 – 118.
 51. Кавецкий Р. Е., Чудаков В. Г., Сидорик Е. П. и др. Лазеры в биологии и медицине. – К.: Здоров’я, 1969. – 258 с.
 52. Хирургическая эндокринология: руководство / Под ред. А. П. Калинина, Н. А. Майстренко, П. С. Ветшева. – СПб.: Питер, 2004. – 960 с.
 53. Калинин А. П., Филоненко А. А., Митьков В. В. Значение эхографии в диагностике заболеваний щитовидной железы // Медицинская радиология, -1990. – № 4. – С. 56 – 60.
 54. Каракозов А. Г., Борисенко Л. В., Реутов А. В. Использование алгоритма ранней диагностики и органосохраняющей хирургической тактики при узловых образованиях щитовидной железы у лиц опасных профессий (летного состава) // Журнал «Медицина катастроф». – 2007. -№2.-С. 52-53.
 55. Караченцев Ю. I. Автоімунні тиреопатії та низькі температури // Проблемы криобиологии. – 1998. – № 3. – С. 11 – 17.
 56. Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Тяжелова О. В. и др. Специфичность критериев ультразвуковой диагностики узловых новообразований щитовидной железы // Совр. аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирург, эндокринологии. – Саранск, 2007. – С. 43.
 57. Ким И. В., Кузнецов Н. С., Ванушко В. Э. Место склеротерапии влечении узловых образований щитовидной железы // Современные аспекты хирург, эндокринологии: Материалы XII (XIV) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Ярославль, 2005. – С. 137 – 140.
 58. Ким И. В., Кузнецов Н. С., Ванушко В. Э. Склеротерапия при узловом коллоидном зобе // Хирургия. — 2005. – № 9. – С. 14 – 18.
 59. Климченков А. П., Кузьмичев А. С. Опыт этаноловой деструкции ти-реоидных 315 узлов // Материалы 4 Всероссийского конгресса эндокринологов. – С-Пб., 2001. – С. 213.
 60. Климченков А. П., Лебедева Т. П., Пащевский С. А. и соавт. Непосредственные и отдаленные результаты деструкции доброкачественных узлов щитовидной железы этанолом // Материалы XI (ХШ) Российского симпозиума “Современные аспекты хирургической эндокринологии”. –С-Пб., 2003. – С. 122-127.
 61. Коновалов В. А., Зубеев П. С., Возможности спектральной допплеро-графии в дифференциальной диагностике узловых образований щи-товидной железы. «Лучевые и функциональные методы диагностики». Материалы VIII симпозиума с международным участием «Современные методы инструментальной диагностики». Москва. – 2004. – С. 264 – 265.
 62. Косивцев О. А. Узловые образования щитовидной железы: дифференцированный подход к хирургическому лечению и качество жизни больных после операции. // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Волгоград, 2007. – 23 с.
 63. Кузнецов Н. А., Зудин К. Н., Лотов А. Н. Разрушение опухолевых узлов этанолом // Хирургия. – 1998. – № 2. – С. 64 – 65,
 64. Кузьмичев А. С. Узловой зоб (диагностика, тактика лечения) // Авто-реф. дис. …д-ра мед, наук. – СПб., 2002, – 44 с.
 65. Кузьмичев А. С., Романчишен А. Ф., Богатиков А. А. Результаты хи-рургического лечения узловых заболеваний щитовидной железы у больных старческого возраста // Современные аспекты хирургической эндокринологии. Материалы XVІІ Российского симпозиума по хирургической эндокринологии с международным участием. Пермь, 2008. – С. 125-127.
 66. Куликов И. О. Применение чрескожной склеротерапии 96% этано-лом в лечении доброкачественных узловых образований щитовидной железы. Автореф. дис…. канд. мед, наук. М.; 2003.
 67. Курбатова Г. Р., Гиниатуллин Р. У., Ревель-Муроз Ж. А. Морфология компесанторно-приспособительных процессов в щитовидной железе после воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения // Лазерные технологии в медицине. – Челябинск, 1998,- С. 104 – 106.
 68. Ларин А. С., Черенько С. М., Доготарь В. Б., Савченко В. Г. Хирургическое лечение узловых форм зоба с точки зрения патогенетической целесообразности и радикализма // Современные аспекты хирургической эндокринологии. Материалы одиннадцатого (тринадцатого) Российского Симпозиума с международным участием по хирургической эндокринологии, Санкт-Петербург, 15-18 июля, 2003. -С. 135-137.
 69. Лейкок Дж. Ф., Вайс П. Г. Основы эндокринологии: Пер. с англ. – М.: Медицина, 2000. – 504 с.
 70. Ли С. Узловой зоб: Клиническое обследование и лечение в США // Лекции XI (XII) симпозиума “Современные аспекты хирургической эн-докринологии”. – С-Пб., 2003. – С.90 – 98.
 71. Лисицын Ю. П. О научных основах стратегии медицины и здраво охранения // Сб.”Теоретические и прикладные проблемы современно-го здравоохранения и медицинской науки. – М.,2001.- т. 1.- С. 6 – 11.
 72. Магомедов М. М., Магомедов А. А., Магомедов П. М. Опыт потенцированной химической абляции доброкачественных образований щитовидной железы // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008. – С. 129 – 131.
 73. Малиновский Н. Н., Решетников Е. А., Кононенко С. Н. Хирургиче-ская тактика при доброкачественных узловых поражениях щитовидной железы // Кремлевская Медицина, 2000. – №2. – С. 17 – 20.
 74. Маркова Н. В. Значение ультразвуковой ангиографии в диагностике основных заболеваний щитовидной железы: Автореф. дне. … канд. мед наук. – М., 2001. – 26 С.
 75. Маркова Н. В., Зубарев А. В. и соавт. Ультразвуковые методики исследования объемных образований щитовидной железы. // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2001.- №1.- С. 67 – 71.
 76. Маркова Е. Н. и др. Комплексная ультразвуковая диагностика непальпируемых образований щитовидной железы // Материалы Всероссийского научного форума «Радиология 2005», – М., 2005. – С. 253,
 77. Мартино Э., Богацци Ф., Пинкера А. Чрескожные инъекции этанола в лечении заболеваний щитовидной железы // Thyroid international. – 2000. – №5. – С. 3 – 9.
 78. Масин Е. Н., Александров Ю. К. Ультразвуковые изменения при лазерной деструкции доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Материалы Всероссийского научного форума “Дос¬тижения и перспективы современной лучевой диагностики”. М.; – 2004.-С. 129-130.
 79. Масин Е. Н. Ультразвуковые критерии эффективности лазерной дест-рукции доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Дис. …канд. мед. наук. Обнинск, 2006. – 156 с.
 80. Матянин М. В. Оптимизация показаний и выбора объема оперативного вмешательства у больных с узловым коллоидным зобом // Автореф. дис. …канд. мед. наук, Н.Новгород, 2007, – 24 с.
 81. Мельниченко Г. А. Проблемы классификации и клинической диагно-стики узлового зоба // Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического конгресса “Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы”. – М, 2002. – С. 43 – 49.
 82. Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Узловой зоб: первые результаты анкетирования российских эндокринологов // Клин. Тиреоидология. – 2003.-№1(4).-С.18-21.
 83. Нархова Н. П. Методология и эффективность ультразвукового скри-нинга в ранней диагностике рака и неонкологических заболеваний щитовидной железы // Автореф. дис. … канд. мед. наук / Мед. радиол. науч. центр. – Обнинск, 2004. – С. 23.
 84. Наседкин А. Н., Грачев С. В., Зенгер В. Г. и соавт, Физические ас-пекты взаимодействия лазерного излучения высокой энергии различ-ных длин волн на биоткани // Новости оториноларингологии. – 1998. – №15(3). – С.108-110.
 85. Орынбаева А. М. Прецизионное внутриузловое применение полидоканола в лечении доброкачественных узловых заболевании щитовидной железы // Автореф. дис.. .канд. мед. наук.: Семей, 2008. – С.
 86. Паршин В. С. Распространенность тиреоидной патологии и рака щитовидной железы в центральном округе по данным ультразвукового скрининга // Матер. научи. конф. “Социально-медицинские аспекты со-стояния, здоровья и среды обитания населения, проживающего в йоддефицитных регионах Росии и стран СНГ”, – Тверь, 2003, – С. 51-54.
 87. Петров В. Г., Махнев А. В., Нелаева А. А. Тактика диагностики и лечения узловых образований щитовидной железы // Проблемы эндокринологии. – 2002. – Т. 48, № 5. – С. 3 – 6.
 88. Петров В. Г., Нелаева А. А., Александрова Е. А. Медицинские и экономические аспекты хирургического лечения узлового зоба // Медицинская наука и образование Урала. – 2005. – №2. – С Л 00 – 103.
 89. Петров В. Г., Малинин Д. И. Отдаленные результаты оперативного лечения узлового зоба // Сибирский медицинский журнал. – 2007. – . №4,-С. 98-102.
 90. Плетнев С. Д. Лазеры в клинической медицине. – М., 1996. – С. 114 -115.
 91. Пономарев А. Ю., Барсуков А. Н. О новом склерозанте для деструкции очаговых образований щитовидной железы // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008, – С. 178 – 179.
 92. Попов О. С., Галян А. Н., Гейдаров Р. Я. и др. Криодеструкция в малоинвазивной хирургии щитовидной железы // Матер. Международ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии». СПб. – 2008. – С. 86 – 88.
 93. Потехина Ю. П. Значение морфологической картины биологических жидкостей в диагностике и контроле эффективности лечения некоторых распространенных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста // Автореф. дис. .. .д-ра мед. наук., М., 2004. – С. 40,
 94. Привалов В. А., Козель А. И., Ревель-Муроз Ж. А., Селиверстов О. В., Лаппа А. В., Игнатьева Е. Н. Патент №2143933 от 25.03.98г. “Способ лечения узловых форм щитовидной железы”.
 95. Привалов В. А., Селиверстов О. В., Файзрахманов А. Б., Яровой Н. Н. Лазертермия – малоинвазивный метод лечения узловых форм заболеваний щитовидной железы // Омский научный вестник. – 2004. – №1. – С. 106 – 107.
 96. Привалов В. А., Селиверстов О. В., Файзрахманов А. Б., Яровой Н. Н. Механизмы и эффекты воздействия лазерного излучения на ткань паранхиматозных узлов при нетоксическом зобе // Современные ас-пекты хирургической эндокринологии. Материалы XVII Российского симпозиума по хирургической эндокринологии с международным участием. Пермь, 2008. – С. 179 – 182.
 97. Привалов В. А., Селиверстов О. В., Ревель-Муроз Ж. А. и др. Чрескожная лазериндуцированная термотерапия узлового зоба // Хирургия. -2001. -№4.-С. 10-13.
 98. Пустыльник Е. И. Статистические методы, анализа и обработки наблюдений, М., Изд-во Наука. – 1968. – 288 с.
 99. Ревель-Муроз Ж. А. Динамика репаративных и адаптивных процессов в щитовидной железе после воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона; Дис. … канд. мед. наук. – Челябинск, 1999. – 120 с.
 100. Романчишен А.Ф. Детали техники, снижающие частоту специфических ослонений при операциях на щитовидной железе // В кн.: Современные аспекты хирургической эндокринологии. Материалы девятого (одиннадцатого) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии (Челябинск, 27-29 сентября 2000). ¬г. Челябинск, 2000. – 520 с.; С.370 – 374.
 101. Селиверстов О. В. Разработка и совершенствование методов лечения послеоперационного рецидивного зоба: Автореф. дис. д-ра мед. наук. – Челябинск, 2003. – 44 с.
 102. Селиверстов О. В., Яровой Н. Н. Десятилетний опыт применения склеротерапии этанолом в лечении заболеваний щитовидной железы //Матер. XII (XIV) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии “Современные аспекты хирургической эндокринологии. -Ярославль. – 2004. – С. 238 – 240.
 103. Селиверстов О. В., Файзрахманов А. Б. Использование высокоинтенсивного лазерного излучения в лечении заболеваний щитовидной же¬лезы // Материалы XII (XIV) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии “Современные аспекты хирургической эндокри¬нологии”. Ярославль, 2004, – С. 235 – 238.
 104. Селиверстов О. В., Привалов В. А., Лаппа А. В. Лазерные малоинвазивные хирургические технологии. Хирургия минидоступа // Мат. Уральской научно – практ. конф. Екатеринбург, 2005. – С. 130 – 132,
 105. Селиверстов О. В., Файзрахманов А. Б., Привалов В. А., Яровой Н. Н. Отдаленные результаты лечения узлового нетоксического зоба методом лазертермии. Рак щитовидной железы и эндемический зоб // ГО-УВПО УГМА Росздрава. Изд.: “Терминал плюс”. Екатеринбург» 2007.-С. 182.
 106. Селиверстов О. В., Привалов В. А., Яровой Н. Н., Файзрахманов А. Б. Показания к применению малоинвазивных технологий в лечении заболеваний щитовидной железы // Матер. XVII Росс. симп. по хирургической эндокринологии. – Пермь, 2008. – С. 194 – 196.
 107. Семиков В. И. Современные принципы лечения больных с узловым зобом // Врач. – 2002. – № 7. -С. 7 – 12.
 108. Семиков В. И. Лечебно-диагностическая стратегия при узловых образованиях щитовидной железы: Автореф. две. … докт. мед. наук. – М., 2004. – 48 с.
 109. Сихарулидзе Э. Н. Оценка эффективности хирургического метода локальной химической деструкции доброкачественных узловых образований щитовидной железы: Дис. … канд. мед. наук. – Ярославль, 2001. -158 с.
 110. Скобелкин О. К. Лазеры в хирургии, – М., 1989. – С. 99 – 104.
 111. Слепцов И. В., Черников Р. А., Чинчук И. К. и соавт. Радиочастотная абляция автономно функционирующих узлов щитовидной железы – первые результаты клинического применения // Вестн. СПб университета. Серия 11. – 2007. – вып.1. – С.72 – 79.
 112. Струкова О. Н., Кравец Б. Б. Региональная система оказания медицинской помощи больным с узловыми образованиями щитовидной железы // – Воронеж: ИПВ “Воронеж”, 2001, – 116 с,
 113. Терновой С. К., Васильев А. Ю., Синицын В. Е., Шехтер А. И. Луче-вая диагностика и терапия. В 2 томах. Том 1. Общая лучевая диагностика. Том 2. Частная лучевая диагностика. – М: Медицина. – 2008. – 588 с.
 114. Толстокоров А. С., Ершова Г. И. Миниинвазивные методы лечения при некоторых заболеваниях щитовидной железы // Неотложная и специализированная хирургическая помощь: Тез. докл. I конгресса московских хирургов. – М., 2005. – С. 366 – 367.
 115. Трофимова Е. Ю., Стручкова Т. Я., Паршин В. С. Методика и протокол ультразвукового исследования щитовидной железы // Визуализа¬ция в клинике. – 2002. № 20. – С. 57 – 59.
 116. Трошина Е. А. Диагностика, лечение и мониторинг узловых форм заболеваний щитовидной железы: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – М., 2002. – 40 с.
 117. Трошина Е. А. Консервативное лечение узлового зоба // Материалы II Всероссийского тиреодологического конгресса. – Москва, 2002. – С. 61-64.
 118. Урывчиков А. В., Яновская М. Е., Александров Ю. К. Формирование хирургической тактики в очаге зобной эндемии // Тезисы 4 Всероссийской конференции “Актуальные вопросы эндокринологии”. Пермь; 2002.-С. 155.
 119. Урывчиков А. В. Применение малоинвазивных методов в лечении по-слеоперационного рецидивного узлового зоба: дис. … канд. мед. наук. Ярославль; 2004.
 120. Фадеев В. В. Узловые образованна щитовидной железы: международные алгоритмы и отечественная клиническая практика // Врач. – 2002. -№7.-С 12-16.
 121. Фадеев В. В. Перспективы создания проекта клинических рекоменда-ций по диагностике и лечению узлового зоба // Материалы 2 Всероссийского Тиреоидологического конгресса “Актуальные проблемы за¬болеваний щитовидной железы”, М. – 2002. – С. 82 – 98.
 122. Файзрахманов А. Б. Эффективность лазериндуцированной термотерапии при лечении узлового нетоксического зоба // Автореф. дис. … канд. мед. наук, – Челябинск, 2006. – 27 с.
 123. Файзрахманов А.Б., Селиверстов О.В. Использование высокоинтенсивного лазерного излучения в лечении узлового эутиреоидного и узлового токсического зоба // Ученые записки СШГМУ им. академика И. П. Павлова. – СПб., 2004. – Т. 11. №4. – С. 32.
 124. Файзрахманов А. Б., Селиверстов О. В. Возможности лазертермии при лечении различных форм токсического зоба // Современные аспекты хирург, эндокринологии: Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Рязань, 2005. – С. 341 – 345.
 125. Харченко В. П., Котляров П. М., Сметанина Л. И. Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы. М.: Стром; 1999.
 126. Чеботарёв Н. В., Барсуков А. Н. Морфологические аспекты чрескожной склерозирующей терапии этанолом доброкачественных образо¬ваний щитовидной железы // Современные аспекты хирург, эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Смоленск, 2002. – С. 418.
 127. Шапиро Н. А., Богин Ю. Н., Бондаренко И. О. и соавт. Возможности цитологической диагностики поражения щитовидной железы при исследовании материала прицельной аспирационной пункции тонкой иглой под контролем эхотомографа // Материалы II Всероссийского съезда эндокринологов. Челябинск, 1991. – С. 363 – 364.
 128. Шапиро Н. А., Богин Ю. Н., Бондаренко В. О., Орлов В. М. Возмож-ность цитологического исследования при комплексной экспресс-диагностике заболеваний щитовидной железы // Методические реко-мендации. М.; 1992.
 129. Шапиро Н. А., Камнева Т. Н. Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы (Цветной атлас Пособие для врачей) / – М. Репроцентр, 2003. — 172 с.
 130. Шайдулина О. Г. Сонография щитовидной железы после оперативного лечения узловых форм патологии: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Томск, 2003. – 26 с.
 131. Шулутко А. М., Семиков В. И., Куликов И. О. Применение склеротерапии при лечении узловых форм зоба // Актуальные проблемы современной эндокринологии: Материалы IV Всероссийского конгресса эндокринологов. – C.-П., 2001. — С. 418.
 132. Шулутко А. М., Семиков В. И., Куликов И. О. Склеротерапия доброкачественных узловых образований щитовидной железы // Российский медицинский журнал. – 2002, № 5. – С. 23 – 24.
 133. Щеголев А. А., Ларин А. А., Когуг О. Б., Коган М. А., Хитрова Е. А. Малоинвазивная хирургия щитовидной железы // Лечебное дело. – 2008.-№ 2.-С. 49-51.
 134. Яровой Н. Н., Селиверстов О. В. Результаты склеротерапии этанолом доброкачественных узлов щитовидной железы // Современные аспекты хирург. эндокринологии: Материалы XV Российского симпозиума по хирург. эндокринологии. – Рязань, 2005. – С. 371 – 373.
 135. Alexander Е. К., Hurwitz S., Heering J. P. et al. Natural history of benign solid and cystic thyroid nodules. Ann Intern Med 2003;138(4):315-18.
 136. Amabile G, Rotondi M, De Chiara G, Silvestri А, Di Filippo B, Bel-lastella A, Chiovato L. Low-energy interstitial laser photocoagulation for treatment of nonfunctioning thyroid nodules: therapeutic outcome in relation to pretreatment and treatment parameters // Thyroid. 2006Aug;16(8):749-55.
 137. Anhelmi F., Nacamulli D., De Vido D., et al. Treatment of hot thyroid nodule with percutaneous ethanol ihjection: indications, complications, and prognostic factors // Radiol-Med-Torino. – 1996, – Vol. 91, N 6. – P. 774-780.
 138. Barraclouph B.M., Barraclouph B.H. Ultrasound of the thyroid and parathyroid glands // World J. Surgery – 2000, v.24, №2, p. 158 – 165,
 139. Bartos M., Pomorski L., Narebski J. The treatment of solitary thyroid nodules in non-toxic goiter with 96% ethanol injections // Wiad, Lek. – 1999. – Vol.214(l). -P. 432 – 440.
 140. Bartos M., Pomorski L. The influence of a single ethanol injection on normal thyroid tissue of the rat // Cytobios. – 2000. – Vol. 101. – P. 123 – 130,
 141. Bennedbaek F.N, Karstrup S., Hegedus L. Ultrasound guided laser ablation of a parathyroid adenoma // Br. J. Radiol. – 2001. – Vol.74(886). – P.905-907.
 142. Bonnema S.J., Bennedbaek F.N., Wiersinga W.M., Hegedus L, Manage-ment of the nontoxic multinodular goiter: a European questionnaire study // Clinical Endocrinology – 2000. – v.53, № 1, p. 5 – 12.
 143. Bonnema S.J., Bennedbaek F.N., Ladenson P.W., Hegedus L. Management of the nontoxic multinodular goiter: a North American survey // J Clin Endocrinol Metab. – 2002, v.87, №1, p. 112 – 117
 144. Cakir B, Topaloglu O., Gul K., Agac T, Aydin C, Dirikoc A, Gumus M, Yazicioglu K, Ersoy RU, Ugras S. Effects of percutaneous laser ablation treatment in benign solitary thyroid nodules on nodule volume, thyroglobulin and anti-thyroglobulin levels, and cytopathology of nodule in 1 yr follow-up // J Endocrinol Invest. 2006 Nov; 29(10); 876-84.
 145. Caspani В., Cecconi P., Bottelli R, et al. The interstitial photocoaguiation with laser light of liver tumors // Radiol, Med. (Torino). – 1997. – Vol. 94(4). – p. 346-354.
 146. Cattaneo F, Burgt U, Mueller B. Goiter and nodular thyroid disease: clinical guidelines for diagnosis and treatment. (Waiting? Hormone therapy? Surgery? radioiodine?) // Ther Umsch. 1999 Jul;56(7):3 56-63.
 147. Chang H. S., Yoon J. H., Chung W. Y., Park Ch. S, Sclerotherapy with OK-432 for recurrent cystic thyroid nodule. Yonsei Med J 1998; 39(4): 367-71.
 148. Chiovato L., Mariotti S., Pinchera A. Thyroid diseases in the elderly // Baillieres Clin. EndocrinoL Merab. – 1997. – Vol. 11, N 2, – P. 251-270.
 149. Clark O.H., Okeriund M.D., Cavalieri R.R., Greenspan F.S, Diagnosis and treatment of thyroid, parathyroid, and thyroglossal duct cysts. J Clin Endocrinol Metab 1979;48(6):983-988.
 150. Cooper D,S., Doherty G.M., Haugen B.R. et al. Management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. // Thyroid. – 2006. – V.I6. – №.2. – P.1-34.
 151. Dossing H, Bennedbaek F.N., Karstrup S, Hegedus L. Benign solitary solid cold thyroid nodules: US-guided interstitial laser photocoagulation – initial experience // Radiology. 2002 Oct;225(l):53-7.
 152. Dossing H., Bennedbaek F.N., Hegedus L. Ultrasound-guided interstitial laser photocoaguiation of an autonomous thyroid nodule: the introduction of a novel alternative // Thyroid. – 2003. – Vol. 13. – №9. – P.885-888.
 153. Dossing H, Bennedbaek F.N, Hegedus L. Effect of ultrasound-guided interstitial laser photocoaguiation on benign solitary solid cold thyroid nodules: one versus three treatments // Thyroid. 2006 Aug;16(8):763-8.
 154. Dossing H, Bennedbaek F.N, Hegediis L. Beneficial effect of combined aspiration and interstitial laser therapy in patients with benign cystic thyroid nodules: a pilot study // Br J Radiol. 2006 Dec;79(948):943-7.
 155. Dossing H, Bennedbaek F.N, Bonnema S.J, Grape P, Hegediis L. Randomized prospective study comparing a single radioiodine dose and a sinle laser therapy session in autonomously functioning thyroid nodules // Eur J Endocrinol. 2007 M;157(l):95-100.
 156. Erdogan M.F., Gursoy A., Erdogan G, Natural course of benign thyroid nodules in a moderately iodine-deficient area // Clin. Endocrinol. – 2006. -V.65.-V.65.-P.767-771.
 157. Fuessl H. S. Ten million patients with thyroid gland nodules. Excluding a cancer diagnosis. MMW Fortschr. Med. 2000, May 11; 142 (19): 10-1.
 158. Goietti O., Monzani P., Lenziardi M, et at Cold thyroid nodules: a new application of percutaneous ethanol injection treatment // J Clin Ultrasound 1994;22:175-8.
 159. Gambelunghe G, Fatone C, Ranchelli A, Fanelli C, Lucidi P, Cavaliere A, Avenia N, d’Ajello M, Santeusanio F, De Feo P. A randomized controlled trial to eva-luate the efficacy of ultrasound-guided laser photocoagulation for treatment of benign thyroid nodules //J Endocrinol Invest. 2006 Oct;29(9):RC23-6
 160. Gough I. R., Wilkinson D. Total thyroidectomy for management of thyroid disease // World Journal of Surgery – 2000 Aug; 24 (8): 962 – 965.
 161. Hegedus L, Hansen J, M., Karstrap S. et al. Tetracycline for sclerosis of thyroid cysts. A randomized study // Arch Inetrn Med 1988; 146(5): 111 6-8.
 162. Hegedus L., Bonnema S.J., Bennedbaek F.N. Management of simple nodular goiter; current status and future perspectives // Endocr.Rev. – 2003. -vol.24.-p 102-132.
 163. Hegedus L. Clinical practice. The thyroid nodule // New England Journal of Medicine 2004 351 1764-1771.
 164. Hegedus L., Dossing H, Bennedbaek F.N. Laser thermal ablation of benign thyroid nodules – indications,technique, effects and side-effects // Матер. Международ. научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008,- С.117 – 120.
 165. Helmann К. D., Schmelzer A. Ultrasound diagnosis of the thyroid gland //HNO. – 1997. – Vol.45(12). -P.I029-1039.
 166. Kanotra S.P, Lateef M., Kirmani O. Non-surgical management of benign thyroid cysts: use of ultrasound-guided ethanol ablation // Postgrad. Med,J., December 1, 2008; 84(998); 639 – 643.
 167. Kim K.H., Sung M.W., Roh J.L., Han M.H. Sclerotherapy for congenital lesions in the head and neck // Otolaryngoi Head Neck Surg 2004;131(3):307-16.
 168. Komorowski L, Kuzdak K, Pomorski L, et al. Percutaneous ethanol injection in treatment of benign nonfunctional and hyper functional thyroid nodules // Cytobios, -1998. – Vol. 95, N 380. – P. 143-150.
 169. Laszlo H., Steen K. Ultrasonography in tne evalution of cold thyroid nodules //Eur. J. Endokr. – 1998. – Vol.l38(l). -P.30-3L
 170. Livraghi Т., Festi D., Monti F. et al. US-guided percutaneous alcohol injection of small hepatic and abdominal tumors // Radiology 1986; 161:309-12.
 171. Livraghi Т., Goldberg S.N., Lazzaroni S. et al. Hepatocellular carcinoma: radio-frequency ablation of medium and large lesions // Radiology 2000;214:761 – 8.
 172. Livraghi Т., Paracchi A., Ferrari С et al. Treatment of autonomous thyroid nodules with percutaneous ethanol injection: preliminary results // Radiology 1990; 175:827-9.
 173. Livraghi Т., Paracchi A., Ferrari C. et al. Treatment of autonomous thyroid nodules with percutaneous ethanol injection: 4-year experience // Radiology 1994;190:529-33.
 174. Lohela P. Ultrasound-guided drainages and sclerotherapy. Eur Radiol 2O02;12(2):288-95.
 175. Marqusee E., Benson С.В., Frates M.C, et al. Usefulness of ultrasonography in the management of nodular thyroid disease // Arm. Intern. Med. -2000. – V.133. – №.9. – P.696-700.
 176. Materazzi G., Berti P., Mocolli P. Minimally invasive videoassisted thyroidectomy.// Матер. Международ. научн. симп, «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008.- С.123 -124.
 177. Meng W. Medical treatment of nodular goiter // MMW Fortschr. Med. -2004. – Vol.!46(39). -P,42-44,46-47.
 178. Mishra A., Agarwal A., Agarwal G., Mishra S.K. Total thyroidectomy for benign thyroid disorders in an endemic region // World Journal of Surgery – 2001, v.25, №3, p.307 – 310,
 179. Mincheva L., Simeonov S., Troev D. et at. Percutaneous ethanol sclerotherapy of autonomous thyroid nodules: preliminary results // Folia Med (Plovdiv) 1997;39(4):49~54.
 180. Monzani F., Caraccio N., Goletti O. et al. Treatment of hyperfunctioning thyroid nodules with percutaneous ethanol injection: eight years’ experience // Exp Clin Endocrinol Diabetes 1998; 106 (Suppl 4):54-8.
 181. Monzani F., Tognini S., Polini A., Dardano A. Percuteneous ethanol injection therapy of thyroid nodules: is tgere still an indication?// Матер. Международ, научн. симп. «Малоинвазивные технологии в эндокринной хирургии., СПб. – 2008.- С. 125 – 127.
 182. Nakada К., Katoh С, Kanegae К. et al. Percutaneous ethanol injection therapy for autonomously functioning thyroid nodule // Ann. NucJ. Med. -1996, – Vol. 10, N. 2. – P. 171-176.
 183. Ozdemir H., Hgit E.Т., Ybcel С et al. Treatment of autonomous thyroid noduies: safety and efficacy of sonographically guided percutaneous ethanol in-jection // AJR. -1994. – Vol. 163, N. 4. – P. 929-932.
 184. Pacella С. М„ Papini B., Bizzarri G., Fabbrini R., Anelli V., Rinaldi R., Valle D, Nardi F. Assessment of the effect of percutaneous ethanol injection in autonomously functioning thyroid nodules by color-coded duplex sonography// European Radiology 1995; 5: 395-400.
 185. Pacella C.M., Bizzarri G., Guglielmi R., et al. Thyroid Tissue: US-guided percutane-ous interstitial laser ablation – a feasibility study. // Radiology. – 2000. – Vol.217, – P.673-677.
 186. Pacella C. M, Bizzarri G, Guglielmi R, Anelli V, Bianchini A, Crescenzi A, Pacella S & Papini E. Thyroid tissue; US-guided percutaneous interstitial laser ablation – a Feasibility Study // Radiology 2000 217 673-677.
 187. Pacella C. M, Bizzarri G, Spiezia S, Bianchlni A, Guglielmi R, Crescenzi A, Pacella S, Toscano V., Papini E. Thyroid tissue: US-guided percutaneous laser thermal ablation // Radiology/ 2000. 232. 272-280.
 188. Papini E., Guglielmi R, Bianchini A, et al. Risk of malignancy in nonpalpable thyroid nodules; predictive value of ultrasound and color-Doppler features. J Clin Endocrinol Metab. 2002 May ;87 (5): 1941-6
 189. Papini B, Guglielmi R, Bizzarri G., Pacella C.M. Ultrasound-guided laser thermal ablation for treatment of benign thyroid nodules. Endocrine Practice 2004 10 276-283.
 190. Prapavat V, Roggan A, Walter J, Beuthan J, Klingbeil U & Muller G, Invitro studies and computer simulations to assess the use of a diode laser (850 nm) for laser-induced thermotherapy (LITT). Lasers in Surgery and Medicine 1996 18 22-33.
 191. Puccini S., Bar N.K., Bublat M. et al. Simulations of thermal tissue coagulation and their value for the planning and monitoring of laser-induced interstitial thermo-therapy (LITT) // Magn. Reson. Med. -2003. – Vol.49(2). -P.351-362.
 192. Randolph G. W., Dralle H. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: International standards guideline statement // The Laryngoscope, Volume 121, Issue Supplement S1, pages S1–S16, January 2011
 193. Schabram J., Vorlander C, Wahl R.A. Differentiated operative strategy in minimally invasive, video-assisted thyroid surgery results in 196 patients // World J. Surg. – 2004. – Vol.28(12). -P.I282-1286.
 194. Seller Ch, A., Glaser Ch., Wagner К E, Thyroid gland surgery in an endemic region // World Journal of Surgery – 1996» v.20, p.593 – 597.
 195. Senchenkov A., Staren E. D. Ultrasound in head and neck surgery: thyroid, parathyroid, and cervical lymph nodes, Surg Clin North Am 2004;84(4):973-l000.
 196. Shimizu K. Minimally invasive thyroid surgery // Best Pract, Res. Clin. En-docrinol. Metab. – 2001, – Vol. 15(2). – P.123-137.
 197. Solymosi Т., Erdei A., Nagy D.s Gal I. Percutaneous ultrasound-guided ethanol sclerotherapy of autonomous thyroid nodules, Orv Hetil 1999;140(39):2161-5.
 198. Spiezia S., Vitaie G., Di Somma C, et al. Ultrasound-guided laser thermal ablation in the treatment of autonomous hyperfunctioning thyroid nodules and compressive nontoxic nodular goiter. // Thyroid. – 2003. – Vol.13. – №10.-Р.941-947.
 199. Strave C, Hinrichs J. Thyroid gland volumes and the incidence of focal changes in euthyroid men and women in various age groups. Dtsch Med Wochenschr 1989;114(8):283-7.
 200. Sung M,W., Lee D.W., Kim D.Y. et al. Sclerotherapy with picibanil (OK-432) for congenital lymphatic malformation in the head and neck // Laryngoscope, – 2001. – Vol. Ill (8). – P.I 430-1433.
 201. Sung J.Y., Baek J.H., Kim Y.S., Jeong H.J., Kwak M,S-, Lee D., and Moon W.J. One-Step Ethanol Ablation of Viscous Cystic Thyroid Nodules.// Am. J. Roentgenol, December 1, 2008; 191(6): 1730-1733.
 202. Tarantino L., Giorgio A., Mariniello N. et al. Percutaneous ethanol injection of large autonomous hyperfunctioning thyroid nodules // Radiology. -2000. – Vol.214(1), – P.I43-148.
 203. Wang C, Crapo L.M. The epidemiology of thyroid disease and implications for screening // Endocrinology and metabolism clinics of North America, 1997. -Vol. 26, – P. 189-218.
 204. Wheeler M.H. Editorial commentary: total thyroidectomy for benign thyroid disease // Lancet – 1998, 351:1526.
 205. Wong C.K. , Sequiera M. J., Wheeler M.H. Diagnostic approach to the thyroid nodule. // Surgical Endocrinology (Doherty G.M., Skogseid В., eds). – Philadelphia. – Williams and Wilkins. – 2001, – P.47-57.
 206. Yong Soo Cho, Ho Kyu Lee et al. Sonographically Guided Ethanol Sclero-therapy for Benign Thyroid Cysts; Results in 22 Patients // AJR. — 2000.- Vol.174.-P.213-216.
 207. Zingrillo M., Collura D., Ghiggi M.R. et al. Treatment of large cold benign thyroid nodules not eligible for surgery with percutaneous ethanol injection. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3905-7.